UNILYZER - wersja przenośna

UNILYZER to analizator jakości energii elektrycznej produkowany jest przez szwedzką firmę UNIPOWER AB.

Miernik posiada certyfikat klasy A pełnej zgodności z normą IEC (PN-EN) 61000-4-30 KLASA A wydany przez niezależną od producenta instytucje uprawnioną – Instytut SP, mający status referencyjny w ramach UE. Dzięki w/w certyfikatowi użytkownik ma całkowitą pewność, że przyrząd wykonuje rejestrację w oparciu o właściwe algorytmy oraz, iż jego błąd zawsze będzie mniejszy od 0,1% wartości odczytu  

Pomiar i rejestracja : migotania – Flicker Plt/Pst/Sli.Plt, wyższe harmoniczne w napięciu i prądzie do 50-ej harmonicznej, moce harmonicznych, kąty, przesunięcia fazowe, kierunki generowanie wyższych harmonicznych oraz zapadów i przepięć (odbiorca <-> dostawca), THD, diagram – fazory, oscyloskop, asymetrie, napięcie (L-N, L-L), prądy, moce, energie, współczynniki mocy, częstotliwość, sygnały sterownicze nałożone na napięcie, interharmoniczne, TID, zapady napięcia, przepięcia, przetężenia, wartości średnie/ minimalne /maksymalne, Crest- Factor, K-Factor, współczynnik oddziaływania odkształconego prądu na transformator, prąd rozruchu, współczynnik interferencji komunikacyjnych sygnałów cyfrowych nałożonych na napięcie, analiza czaso-okresowa 95%, oscylacje z zapisem kształtu sinusoidy i tła, cross-trigger (rejestracja krzyżowa), równoczesne rejestracje poza-progowe i czasowe, analiza rozruchu maszyn, funkcja rejestratora zakłóceń zarówno na wejściach analogowych jak i cyfrowych ang. „fault recorder”, automatyczne sczytywanie danych na bazie kalendarzowej oraz alarmowej.

Oprogramowanie przetłumaczone jest na język polski. Pamięć flash - na wiele miesięcy  kompletnej rejestracji z wykorzystaniem firmowej techniki kompresji plików.