UKŁADY POMIAROWE

W wykonywanych pomiarach dla energetyki zawodowej wykorzystujemy następujące układy pomiarowe klasy A:

Mierniki mogą pracować na stacji w sieci lokalnej z możliwością  zdalnego sczytywania pomiarów i   zmian nastaw rejestrowanych parametrów, w szczególności czasu rejestracji.