koncepcja rozwoju sieci elektroenergetycznej
  1. Koncepcja pracy sieci przesyłowej NN i dystrybucyjnej 110 kV jako sieci zamkniętej dla Polski Północno-Zachodniej; Wykonawca główny BSiPE Energoprojekt - Kraków  S.A., ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków, podwykonawca w zakresie wyznaczania wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej oraz konsultacji projektu - PBiAT sj